Estudi

 

Presentació

Arquitectura respetuosa

Experiència en projectes diversos , tant d’habitatge com d’equipaments i tant pel sector públic com privat. Experiència en projectes internacionals, com a redactors i coordinadors. Entenem la professió des del rigor, l’autoexigència i el compromís amb una arquitectura respectuosa cap al medi ambient i cap al benestar i salut dels usuaris. Som Passive Haus Designer, acreditats pel Passivhaus Institut de Darmstadt. Proposem edificis molt eficients energèticament sense necessitat de renunciar a la nostra tradició mediterránea. Apliquem l’experiència i el rigor d’un standard de llarg recorregut adaptat al nostre clima. L’objectiu és aconseguir una reducció molt dràstica de la demanda energètica dels edificis, garantint a més la salubritat dels espais habitats. Comptem amb un equip interdisciplinar expert en la implantació de mesures de reducció de l’impacte mediambiental en construcció.

Rehabilitación per la sostenibilitat

Estem implicats en la lluita contra el canvi climàtic. Creiem que cal repensar els entorns edificats per tal de fer-los més eficients, menys dependents energèticament i més resilients al canvi climàtic. La rehabilitació energètica ha de ser entesa des de tots els seus beneficis, no només l’estalvi econòmic. La millora del confort, de la salubritat, la reducció de la dependència energètica, la capacitat de difusió i pedagogia, etc…son alguns dels beneficis de la rehabilitació energètica. Cal considerar aquesta pluralitat de beneficis i mirar de quantificar-los per tal tenir una aproximació global a la necessitat de guanyar resiliència enfront del canvi climàtic. Els equipaments públics o privats tenen la oportunitat de ser referents en aquest camp i ser exemples de bones practiques. En el present marc de compromís per la reducció de les emissions de CO2, la rehabilitació energètica és un dels camins per aconseguir reduccions dràstiques d’emissions. Proposem una anàlisi acurada de les màximes possibilitats de reducció de la demanda i, un cop reduïda la demanda, la introducció de sistemes alimentats per fonts renovables. Igualment, considerem que l’adaptació i lluita contra el canvi climàtic passa també per considerar l’habitabilitat del edificis i el seu potencial de mitigació de l’efecte illa de calor, contribució a reducció de la contaminació ambiental, etc…

Arquitectura per les persones

Ens agrada crear una arquitectura que es basa en les necessitats de l’usuari, perquè les persones estan en el cor dels nostres projectes. Creiem que l’equilibri entre forma, funció i tecnologia és el fonament de la bona arquitectura i la bona arquitectura només pot ser curosa amb el medi ambient. Ens interessa la “bondat interna” de l’arquitectura, aquella lògica que equilibra bellesa, emoció, utilitat, sostenibilitat i benestar dels usuaris. La recerca d’allò que és raonablement possible sense renunciar a aquesta “bondat interna” és el que perseguir.

 

Equip

Berta Pujol

Fundadora al 2002 de l’estudi “Berta Pujol arquitectes”. Arquitecte superior per l’ETSAB 1992-2000. Master en rehabilitació sostenible per l’Escola Sert 2015-2016. Títol “Passivhaus designer” per l’Institut Passivhaus de Darmstadt 2015. Curs UUNN “Introdució al canvi climàtic” 2014.

Col.laboradors arquitectura

Soledad Loyola, Arquitecta
Irene Valls, Estudiant
Marta Coixí, Estudiant

 

Col·laboradors

Càlcul d’estructures: Diagonal Arquitectura SLP Javier Monte
Disseny d’instal.lacions: TDI Enginyers Ars Ingenia JG
Grup Consultor en eficiència energètica i aplicació de mesures mediambientals: Energiehaus TDI Enginyers
Paisatgista: Mònica Batalla